thumb image
Versatilitat i polivalència: dues característiques claus del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Algunes de les fortaleses del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació són la versatilitat, l’adaptabilitat i la polivalència de la professió. Els arquitectes tècnics tenen un gran ventall de sortides laborals i poden desenvolupar la seva carrera professional en diferents àmbits: la direcció d’obra, les administracions públiques, la certificació d’edificacions, el control de qualitat dels materials, el BIM Manager, la consultoria tècnica, la direcció d’empreses constructores i promotores, etc…

De la mateixa manera, les innovacions tecnològiques, les noves regulacions per la sostenibilitat i les necessitats del mercat provoquen que moltes vegades l’aparellador se senti més còmode reinventant-se, buscant alternatives en una realitat sempre canviant, per la qual cosa hi te una facilitat natural. 

Una altra de les característiques principals és que l’arquitecte tècnic millora enormement la qualitat de vida de les persones, mitjançant la rehabilitació i actualització de les edificacions. En tot aquest procés, és important avaluar energèticament les construccions existents, incorporar les energies renovables, apostar per la reconstrucció amb una demanda energètica quasi zero i millorar les instal·lacions existents.  

Si vols estudiar el Grau, en aquest enllaç podràs conèixer les universitats que imparteixen els estudis.