La feina d’arquitecte tècnic evoluciona constantment gràcies a que està molt lligada als avenços tecnològics que es van produint en el sector. Aquest fet esdevé una oportunitat constant de formar-se en nous models de treball, noves tecnologies, tècniques i eines que milloren el dia a dia de la professió. La d’arquitecte tècnic és, per tant, una professió sempre a l’última.

L’arquitecte tècnic és un ofici en què la paraula “estancament” no existeix, ja que sempre es pot reinventar, alhora que pot créixer professionalment de la mà dels avenços tecnològics. El progrés en les tècniques i instruments és constant i l’ús de les noves tecnologies hi és cada vegada més present com es pot percebre en la implementació de les apps.

A més, és un ofici compromès amb el medi ambient i que des de fa temps vetlla per unes edificacions sostenibles. De fet, l’arquitecte tècnic és una peça cabdal en aquest aspecte perquè les ciutats són responsables del 41% de les emissions de CO2.