La professió de l’arquitecte tècnic evoluciona constantment gràcies a que està molt lligada als avenços tecnològics que es van produint al sector. Aquest fet és una oportunitat constant de formar-se en nous models de treball, noves tècniques i eines que milloren el dia a dia de la professió. La d’arquitecte tècnic és, per tant, una professió constantment en actualització.

Potser l’exemple més clar és el programari Building Information Modeling (BIM), que permet una visualització en tres dimensions de tots els elements de l’edificació per poder registrar el cicle de vida del projecte i detectar errors que puguin aparèixer. 

A més la tecnologia d’internet de les coses (Internet of things) també jugarà un paper clau sobretot en la gestió i control d’infraestructures i edificis. La domòtica, els sistemes BMS (Building Management Systems), construccions intel·ligents… una llarga llista de noves tecnologies amb una característica comuna, millorar la qualitat de vida de les persones.