thumb image
La sostenibilitat i les noves tecnologies: dos pilars de l’arquitecte tècnic

El present i el futur de la professió de l’arquitecte tècnic passa per dos conceptes claus: la sostenibilitat i la capacitat d’adaptació a les noves tecnologies.

Per una banda, la figura de l’aparellador té un paper vital a l’assegurar que totes les edificacions tinguin el menor impacte ambiental possible. Els materials utilitzats, assegurar que les tècniques siguin les adequades i una planificació correcta de les obres són les responsabilitats de l’arquitecte tècnic.

La sostenibilitat també està molt relacionada amb les noves tecnologies. Avui en dia, els edificis produeixen un 40% de les emissions totals de CO2. Per evitar un augment d’aquesta xifra, les ciutats del futur hauran de ser respectuoses amb el medi ambient a la vegada que intel·ligents, el que es coneix com Smart Cities.

El sistema de model·latge BIM ja ha transformat totalment la professió, ja que permet veure mitjançant una simulació 3D tots els possibles inconvenients que poden sorgir durant el transcurs d’una obra. La realitat virtual, el Big Data, la domòtica, etc… Són també noves tecnologies que tenen molt a dir en el futur més immediat de l’arquitectura tècnica.

Aposta per una professió de present i futur, estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.