Quins són les sortides professionals del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació?

 • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de rehabilitació i de restauració.
 • Control de la qualitat dels materials de les obres i de l’aplicació de la normativa tècnica de l’edificació.
 • Realitzar l’establiment i gestió dels plans de control de l’obra.
 • Portar el control econòmic de l’obra
 • Project manager.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral
 • Topografia i replanteig d’obres
 • Tècnic especialitzat en certificació ambiental d’edificis i auditoria energètica
 • Càlcul d’estructures.
 • Instal·lacions avançades.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials.
 • Tècnic en programari basat en la metodologia BIM
 • BIM Manager
 • Gestionar les noves tecnologies  i participar en els processos de gestió de la qualitat en l’edificació.
 • Administració pública.
 • Docència i recerca.
 • Consultories tècniques i gestió immobiliàries.