Quines són les sortides professionals del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació? 

Les principals sortides de la professió de l’arquitecte tècnic són:

 • Dirigir el procés constructiu en obres d’edificació.
 • Control de qualitat de materials i sistemes constructius.
 • Gestió i management del procés immobiliari i d’edificació.
 • Gestió de l’explotació i el manteniment d’edificis.
 • Gestió econòmica a la construcció.
 • Consultoria tècnica a l’edificació.
 • Projectes i decoració en edificis existents.
 • Seguretat i salut a les obres de construcció.
 • Auditoria i gestió energètica en edificis.
 • Directiu i executiu d’empresa.
 • Funcionari a l’administració pública
 • Docent universitari.
 • Recerca i investigació.