thumb image
Per què l’arquitectura tècnica és un àmbit professional de futur?

L’arquitecte tècnic desenvoluparà un paper clau en la construcció de ciutats intel·ligents i sostenibles, reduint l’impacte mediambiental dels edificis, gràcies a la incorporació d’energies renovables i la utilització de les noves tecnologies com la domòtica o el Building Information Modeling (BIM), entre moltes altres.

Precisament, gràcies a la importància de la tecnologia en l’àmbit de l’arquitectura tècnica apareixen nous perfils professionals com el del Facility manager. El responsable de coordinar els projectes de construcció, renovació o reubicació d’una empresa; així com, de la contractació de tots els productes i serveis relacionats amb el correcte funcionament de les instal·lacions, conservació i manteniment d’aquestes. Des de la neteja, recepció, càtering, seguretat, aire condicionat fins a canviar les bombetes, passant perquè no falti paper a les impressores, etc. Sempre tenint en compte les possibilitats de les tecnologies més innovadores de les Smart Cities.

Per tant, s’encarrega de desenvolupar una gestió global i òptima, la qual cosa, es traduirà en una reducció de costos i un major estalvi de diners. A més, també és l’encarregat de definir espais de treball agradables i còmodes. Això, a la llarga, es tradueix en una major productivitat per part dels empleats i alhora, en un increment del sentiment de marca. La tasca del facility manager desenvolupada correctament pot suposar un important estalvi; per això, la seva funció és clau dins d’empreses grans o multinacionals.

Altre àmbit professional, en el qual, l’aparellador esdevé essencial és en la construcció, la rehabilitació o el manteniment d’edificis més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Davant els elevats índexs de contaminació de les nostres ciutats és clau apostar per l’eficiència energètica i la salut ambiental. Actualment, els edificis, especialment els residencials i comercials representen el 40% del consum total d’energia. En aquest sentit, la intervenció de l’aparellador és imprescindible; doncs, pot contribuir a millorar la seguretat d’abastament energètic i la reducció de les emissions de CO2. De fet, hi ha tecnologies que poden canviar radicalment l’impacte mediambiental de les construccions a través de la rehabilitació d’aquestes.

L’aposta per construccions respectuoses pel medi ambient marcarà l’agenda del futur de les ciutats. A hores d’ara, des de la Unió Europea s’està treballant en la revisió de la Directiva d’Eficiència Energètica Europea i en un nou Reial Decret per implementar la certificació energètica en el parc d’edificis existents en el 2009. I sens dubte, l’aparellador jugarà un paper clau en la construcció o rehabilitació d’edificis respectuosos amb l’entorn.

Forma’t en un àmbit professional amb àmplies perspectives de futur, estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.