thumb image
Com s’aplica la nanotecnologia a la construcció?

Una de les noves tendències al món de l’edificació i la construcció és la nanotecnologia, la modificació de partícules a escala subatòmica per donar unes característiques noves o modificar les existents d’un material. El sector de la construcció s’està beneficiant i es pot beneficiar molt d’aquesta nova tecnologia, sobretot pel que fa als materials, que poden passar a ser més resistents, compactes i lleugers.

Un dels exemples més clars el trobem en la resistència a l’aigua. Mitjançant la nanotecnologia és possible modificar els materials per tal que la superfície llisqui, i l’aigua no penetri a l’interior, desgastant progressivament el material. Això és particularment útil en les fustes, que tenen una forta exposició a les pluges, aquesta petita modificació podria donar una nova empenta a aquest material.

Grans possibilitats

Un altre avantatge és la reducció de costos i d’explotació de les estructures. La seva utilització augmentarà també la seguretat de les construccions i permetrà un desenvolupament més sostenible.

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació explora totes les noves tecnologies que s’apliquen al sector de la construcció, i prepara als arquitectes tècnics del futur, responsables de la construcció de les Smart Cities.