thumb image
L’increment de les obres visades, una mostra de l’avenç del sector de la construcció

Tal com mostren les dades dels visats emesos pel Col·legi d’Aparelladors de Barcelona (CAATEEB) del primer semestre de 2017, el sector de la construcció i l’edificació presenta unes molt bones perspectives professionals i està recuperant el seu bon estat de salut. En aquest sentit, es pot afirmar que s’està produint una reactivació d’aquest àmbit, adaptant-se als canvis i experimentant un creixement constant. Per això, ara més que mai es pot afirmar que es tracta d’un sector amb molt de present i futur.

Les dades parlen per si soles: si comparem el nombre d’obres visades entre el primer semestre de 2016 i el 1r semestre de 2017, cal dir que s’ha produït un augment d’un 11%. És a dir, als primers sis mesos del 2016, es va arribar a un total de 6.160 obres visades i enguany, la xifra ascendeix a 6.827.

Altre àmbit que ha experimentat un increment del 4% són els projectes de reforma i rehabilitació. Al primer semestre de 2016 van ser 2.917 i al mateix període d’enguany han arribat a 3.000. En aquest context, cal destacar una dada ben positiva: per primera vegada, des de l’inici de la crisi, s’ha produït un increment de les obres de nova construcció en un 25%. En aquests sis primers mesos del 2017 ha estat de 1.831, en canvi al mateix període de 2016 va ser de 1.460. A més, d’aquesta obra nova, en el 75% dels casos, l’aparellador ha intervingut com a projectista i director d’obra sense intervenció de cap altre tècnic.

Tampoc podem deixar de banda que les dades dels visats del CAATEEB mostren un increment dels treballs d’obra, seguretat i salut en un 9%, durant el primer semestre de 2017, arribant a 4.240, respecte al mateix període de l’any anterior que van xifrar en 3.887. 

En definitiva, visar els treballs permet al professional donar fe davant el client i davant tercers que el treball ha estat fet amb garanties de professionalitat. Es tracta d’un sistema de validació documental dels seus treballs que dóna garantia d’integritat, habilitació, cobertura de responsabilitat civil i habilitació específica pel seu àmbit d’actuació.

Pels aparelladors els avantatges del visat es poden resumir en: disposar d’un control i verificació de conformitat del treball professional; la validació documental; la custodia i arxiu de la documentació i finalment, el suport i assessorament.

Sens dubte, el creixement de visats en el primer semestre de 2017, és una mostra evident de la recuperació i progrés de la professió de l’arquitecte tècnic que presenta unes molt bones perspectives de futur.

Converteix-te en el professional més complet del sector; estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.