thumb image
Les noves tecnologies marquen el futur de la professió de l’aparellador

 

L’aplicació de les noves tecnologies en el camp de l’arquitectura i la construcció estan canviant profundament el sector. Des del Big Data, la domòtica, el BIM, la impressió 3D, la realitat virtual… Totes elles són eines que estan transformant el dia a dia de la professió de l’arquitecte tècnic i les ciutats.

Aquestes tecnologies permeten treballar optimitzant recursos, de forma col·laborativa i amb materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Per exemple, el BIM, sigles angleses per al modelatge d’informació per a la construcció, s’ha convertit en el nou ‘mantra’ professional, amb tota una sèrie d’ocupacions professionals noves vinculades a aquesta tecnologia en camps com el de la construcció virtual, el prototipatge i la impressió en 3D. Però, a  banda d’un canvi de metodologia, el BIM permet gestionar tot allò que es genera en la construcció i explotació d’un edifici utilitzant un programari dinàmic en 3D i en temps real.

No obstant això, cal dir que la utilització del BIM no solament implica un avenç tecnològic; sinó, una altra manera de fer: el treball col·laboratiu en tot el procés de disseny, construcció i explotació d’edificicacions. Així doncs, des del primer dia, el projecte es fa participatiu entre tots els agents: constructor, arquitecte, aparellador i enginyer. Sens dubte, els aparelladors han pres consciència que cal abocar-se a un nou mètode que estalvia recursos a totes les fases: disseny, construcció, explotació, manteniment, remodelació i reformes posteriors.

Altra tecnologia que ja forma part del nostre dia a dia és la domòtica, és a dir, el conjunt de tecnologies aplicades al control i l’automatització intel·ligent d’un edifici o habitatge, que permet una gestió eficient de l’ús de l’energia, aportant seguretat i confort, a més de comunicació entre l’usuari i el sistema. Una tecnologia que es va anar perfeccionant amb la creació d’Internet; permetent millorar encara més l’automatització de la seguretat i les comunicacions en les construccions. Gràcies a aquest sistema també s’ha aconseguit millorar la qualitat de vida d’aquelles persones amb mobilitat reduïda o discapacitat. D’aquesta manera la tecnologia es posa al servei de la societat i de la inclusió. I per agregació apareixen les smart cities.

 

Sens dubte, la domòtica garanteix un estalvi energètic, tenint cura del medi ambient; gràcies al control automàtic de la il·luminació, la climatització, els sistemes de vigilància, la prevenció d’incendis o el control del reg. A més, aquests sistemes intel·ligents permeten alertar davant la presència d’intrusos al domicili, però, també permeten detectar fuites d’aigua, o concentració de gasos que són tòxics en ser inhalats. Tota una sèrie d’avantatges que garanteixen el benestar i seguretat dels ocupants d’un edifici. D’altra banda, amb la massificació dels smartphones i tablets és més accessible realitzar les tasques de verificar a distància les condicions de la llar o l’oficina, perquè a més, és possible comprovar-ho tot des d’un mateix dispositiu.

Les noves tecnologies són essencials per garantir la sostenibilitat i el confort dels edificis del futur. Si vols posar-les en pràctica; estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.