thumb image
L’arquitectura tècnica i la seva vinculació amb el lideratge i les posicions de responsabilitat

 

T’agrada tenir-ho tot controlat i prendre decisions? No et pesa agafar responsabilitats jeràrquiques? Sempre t’ha agradat ser delegat de classe? Amb el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, podràs dedicar-te a l’arquitectura tècnica, un sector que et permetrà desenvolupar tasques de gran responsabilitat i lideratge. De fet, com aparellador o arquitecte tècnic intervindràs en les diverses etapes del procés constructiu i al llarg de tot el cicle de l’edificació, exercint diverses funcions professionals i gestionant equips.

L’arquitecte tècnic controla totes les fases de l’edifici i disposa del suficient criteri sobre el relacionat amb el desenvolupament i el manteniment de qualsevol construcció. Per tant, seràs el responsable de tot el procés, de la coordinació de treballadors en el procés edificatori, de gestionar una obra en la fase de construcció en tots els aspectes tècnics i econòmics.

A banda del rol de gestió d’equips humans, l’arquitecte tècnic, també desenvolupa importants funcions com: assumir la direcció de l’execució material de l’obra i del control qualitatiu i quantitatiu de la construcció, així com, garantir la qualitat d’allò edificat, en les obres de nova construcció. També són àmpliament conegudes les seves atribucions com a projectista i director d’obra, en obres de nova construcció, rehabilitació, reparació, adaptació i consolidació d’edificis construïts.

Tanmateix parlar de la professió d’arquitecte tècnic és parlar de la seguretat i salut dels treballadors/es a la construcció. Tradicionalment, l’aparellador ha estat vinculat a la seguretat a les obres i s’ha convertit en el professional que per excel·lència assumeix les funcions de coordinació de seguretat i salut amb un alt nivell de compromís. Per tot plegat, es pot considerar l’arquitecte tècnic com un professional versàtil, un autèntic ‘tècnic de capçalera’, idoni per dur a terme activitats més enllà de les tasques tradicionals de disseny i aplicació de tècniques constructives.

Altres funcions crucials de l’arquitecte tècnic són: la gestió del procés immobiliari, assessorant les contractacions i selecció de compra de productes, la realització dels estudis i programació financera de la promoció, o el seguiment i compliment dels contractes d’obres i dels contractes de subministraments (project management); les peritacions i valoracions immobiliàries; l’elaboració d’informes sobre l’estat de conservació i ús d’edificis construïts; les peritacions judicials i certificats, la gestió de la qualitat del medi ambient, intentant dissenyar ciutats més sostenibles; planejament i gestió urbanística. En aquest sentit, es pot dir que l’aparellador fa ciutat. Per tot plegat, l’aparellador es converteix en una peça clau del sector.

No ho dubtis més; si vols liderar l’apassionant procediment de construcció d’un edifici, estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.