thumb image
La versatilitat de la professió de l’arquitecte tècnic a través de quatre projectes de referència, guardonats als Premis Catalunya Construcció

La professió de l’arquitecte tècnic es caracteritza per ser versàtil i polifacètica. És a dir, inclou un ampli ventall de camps en què especialitzar-se. Dins d’una obra, l’aparellador assumeix funcions de gran responsabilitat com les de: Direcció d’Execució d’Obres, Quantificadors de Costos, Coordinadors de Seguretat i Salut, Project Managers, Caps d’obra, Tècnics de rehabilitació i intervenció d’edificis, Consultors d’Estructures, especialistes en Disseny, Gestors urbanístics, docents i investigadors i un llarg etcètera. Totes aquestes rellevants tasques permeten a aquests professionals implementar solucions constructives de referència, innovadores, respectuoses amb l’entorn i el medi ambient. Un exemple: els quatre projectes guardonats a la XIII edició dels Premis Catalunya Construcció, lliurats el passat 30 de juny, en el marc de la Nit de la Construcció. Els voleu conèixer?

En primer lloc, cal destacar que en la categoria de direcció d’execució de l’obra, va ser premiat Ramon Garriga per la construcció de l’edifici d’oficines per a la seu corporativa d’Endress + Hauser de Sant Cugat del Vallès. El jurat va destacar el nivell de qualitat aconseguit, tant en el conjunt de l’obra, en els ambients  de treball definits en el projecte, com en tots els seus detalls constructius. La construcció d’aquest edifici corporatiu, per les seves característiques geomètriques, un triangle escalè, per les solucions constructives descrites en el projecte, etc., han fet de la direcció de l’execució de l’obra tot un exercici de construcció, recerca i control de materials. El resultat ha estat prou satisfactori, fins al punt que aquesta seu corporativa ha estat reconeguda com una de les millors que l’empresa té arreu del món.

Altre projecte premiat va ser el Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en la categoria de direcció integrada de projecte. El guardó va reconèixer especialment, la tasca d’un equip que ha fet possible l’inici de la construcció del campus amb un intens esforç de recerca, planificació i control, tant en la fase prèvia d’anàlisi i posada en marxa del conjunt com en la coordinació dels diferents projectes d’edificació i urbanització i la seva execució. Es tracta d’un nou complex acadèmic i de recerca en l’àmbit de l’enginyeria industrial endegat per la UPC per construir un nou espai de referència internacional en la docència, recerca i innovació. La direcció integrada del projecte d’aquestes obres va suposar un autèntic repte.

En la categoria d’intervenció en edificació existent, el premi va recaure en Carles Enrich pel nou accés al nucli històric de Gironella (Berguedà). En aquesta obra, el tribunal va valorar molt positivament el profund respecte per l’entorn existent i alhora, la valentia d’intervenir en l’espai de manera contundent. Aquesta aparent contradicció es va conjugar amb sensibilitat i astúcia, tot fent servir una referència industrial, provinent de les colònies tèxtils del Llobregat.  Com es va materialitzar? Principalment, es va construir un ascensor com a nou accés al centre històric de Gironella, per tal de dinamitzar la connectivitat urbana entre el nucli antic i la part moderna del poble, separades pel Llobregat i per un desnivell de 20 m. El projecte respecta els elements patrimonials i se separa de les restes de la muralla del castell. El nou elevador s’ha ubicat de manera estratègica i permet un contacte visual continuat, ja sigui amb el passeig fluvial a la zona baixa o amb els vestigis de la muralla al llarg del recorregut vertical.

L’edifici de l’antiga seu de l’ONCE al carrer Calàbria de Barcelona va ser guardonat en la categoria de coordinació de seguretat i salut. Els experts van destacar la gran professionalitat i rigor en el treball del coordinador de seguretat, tenint en compte les dificultats afegides per tractar-se d’un edifici existent, amb els corresponents enderrocs de façanes i sostres, etc. L’execució de l’obra va consistir en la reforma total d’un edifici d’oficines a Barcelona, en el qual, únicament, s’ha mantingut l’estructura.  El ritme d’execució va ser molt elevat, tenint en compte el tipus d’obra i la relació entre el pressupost i el termini fixat, arribant-se a superar els 300 operaris, treballant de forma simultània a l’obra.

Finalment, en la categoria d’innovació en la construcció, el premi va ser concedit a la Casa 1014 a Granollers. En aquest cas, es va valorar molt positivament el treball d’un equip de tècnics que entén la pràctica constructiva com un conjunt que integra els factors estructurals, arquitectònics i medi ambientals com un tot indissoluble. Aquest projecte va incorporar diferents decisions en termes constructius i energètics. Des dels patis bioclimàtics fins al sistema estructural i la doble fulla ceràmica de les façanes, així com, els sostres activats que fan de grans superfícies radiants, tot són decisions dirigides a garantir un comportament energètic eficient.

 

Aposta pel teu futur; estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, una titulació que t’obre mil portes, les d’una professió de prestigi, plena d’especialitats i de sortides laborals.