thumb image
La taxació, una bona oportunitat laboral pels aparelladors

En el marc de la darrera edició del Construjove, Conchi Duran, taxadora immobiliària de TINSA, va parlar del dia a dia de la professió de taxador, a partir de la seva pròpia experiència professional. En la seva opinió, es tracta d’una de les professions més desconegudes dins aquest sector. Però, en què consisteix i per què és una bona oportunitat laboral pels aparelladors?

En primer lloc, cal dir que el taxador és l’encarregat d’estudiar les característiques de l’immoble i determinar quin és el seu valor en el mercat. En general, s’encarrega de la taxació de terrenys sense edificar, pisos, torres, apartaments i finques rústiques. El taxador els visita, dibuixa un croquis, fa algunes fotografies i pren nota de característiques com l’alçada, la superfície edificada, el nombre d’habitacions i la seva distribució, les vistes i l’entorn.

A més, realitza comprovacions en el registre de la propietat per confirmar dades com l’any d’edificació de l’habitatge o si té pendent alguna hipoteca. Amb tota aquesta informació, el taxador realitza una valoració normalment per comparació entre l’immoble que taxa i altres immobles similars ubicats a la zona. 

El taxador també valora immobles, en els quals, es desenvolupen activitats empresarials. En aquest cas, a més de taxar l’immoble per cost de reposició o per comparació de mercat, ha de reflectir el valor de mercat per capitalització del rendiment econòmic. Aquest professional, també ha de conèixer com funciona el mercat immobiliari, dominar la legislació que afecta l’àmbit de taxacions, conèixer les tècniques de valoració i les seves obligacions. Tal com va comentar Duran, aquesta tasca, sobretot en pobles petits, es pot compatibilitzar amb altres com la de Cap d’obra, ara bé, si treballes com a taxador a Barcelona, segurament només podràs dedicar-te a això.

En definitiva, tant pels coneixements teòrics com pràctics, l’aparellador és el professional més indicat per dedicar-se a la taxació de tot tipus d’immobles. Tria una professió versàtil i plena d’oportunitats, estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.