thumb image
La rehabilitació, un àmbit en ple creixement i d’àmplies oportunitats professionals pels aparelladors

En els darrers anys, s’ha pres una major consciència de la importància de la rehabilitació d’edificis i habitatges. Tal com mostra l’Observatori 360° de l’Habitatge i la Reforma a la Llar, realitzat per l’Associació Nacional de Distribuïdors de Ceràmica i Materials de Construcció (ANDIMAC), Espanya té un parc immobiliari d’uns 25 milions d’habitatges amb un envelliment considerable i imparable, envellint a un ritme del 2% cada any. Per tant, es requereixen manteniment i reformes per millorar els immobles i adaptar-los a les noves necessitats.

L’Observatori també destaca que la meitat dels habitatges de totes les Comunitats Autònomes tenen més de 40 anys i s’han construït amb criteris de baixa qualitat. A més, de cada 100 habitatges es reformen quatre, de manera que a l’any arriben a rehabilitar-se al voltant, d’un milió d’unitats del parc d’habitatges existent. De fet, la inversió en reformes i rehabilitació no para de créixer; actualment és de 15.200 milions d’euros i l’any vinent, es preveu que la xifra arribi als 16.185 €.

Sens dubte, la rehabilitació permet la posada al dia d’habitatges garantint una millor qualitat de vida dels seus habitants i una menor contaminació mediambiental, gràcies a l’ús de materials naturals, energies renovables i de l’aposta per la sostenibilitat. En tot aquest procés, l’aparellador juga un paper clau, a l’hora de garantir les condicions necessàries d’habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica.

Pel que fa a l’accessibilitat, la tecnologia adquireix un paper rellevant, incloent-hi aspectes com la instal·lació d’ascensors o altres dispositius mecànics i electrònics que afavoreixen l’orientació i comunicació de l’edifici amb l’exterior, així com, la implantació de rampes. Aquest aspecte va directament relacionat amb l’eficiència energètica, ja que moltes de les actuacions realitzades per estalviar energia i minimitzar la contaminació, afavoreixen, al seu torn, el confort a l’habitatge i milloren la qualitat de vida de les persones. Com per exemple: la renovació de les instal·lacions tèrmiques mitjançant energies renovables; la utilització de sistemes passius, com l’aprofitament de la llum natural; la millora de l’aïllament, per enviar pèrdues de fred o calor; la renovació dels sistemes d’il·luminació; el monitoratge del consum d’energia, la reducció de la contaminació acústica, entre altres.

Per tot plegat, es pot afirmar que la rehabilitació és un sector de futur en l’àmbit de l’arquitectura tècnica que implicarà un gran nombre de noves oportunitats professionals.