thumb image
La coordinació de la seguretat i la salut, un dels àmbits professionals destacats de l’arquitecte tècnic

Una de les figures professionals més importants en la prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció és: el Coordinador de seguretat i salut, un perfil indispensable perquè es mantinguin els principis preventius dins l’àmbit de la coordinació d’activitats en tot procés edificatiu, tant en la fase d’execució com en la de projecte. En aquest sentit, l’aparellador és un professional idoni per desenvolupar aquesta tasca; doncs, és un expert en comunicació, lideratge, negociació, orientació al client, i organització i planificació, competències i habilitats totes elles necessàries per assumir aquest càrrec.

Altres competències tècniques que requereix la professió de coordinador de seguretat són: l’anàlisi i tractament de la informació; la gestió de la documentació i una visió global del procés constructiu. Es tracta d’una figura que desenvolupa un paper fonamental. Per això, és necessari que sigui designat abans de l’inici de l’obra i en fase de projecte preferiblement, entre altres raons, perquè serà aquest coordinador qui aprovi el pla de seguretat i salut o, si escau, presenti les modificacions pertinents per poder iniciar l’activitat en l’obra. És, doncs, una sortida professional de gran importància, on l’aparellador pot desenvolupar un paper clau.

En aquest context, cal destacar que a la darrera edició dels Premis Catalunya Construcció 2017, lliurats en el marc de la Nit de la Construcció, es va atorgar el premi a la Coordinació de Seguretat i Salut al projecte de Remodelació del pavelló municipal de la Rambla del Carmel de Barcelona, destacant l’actuació professional d’una coordinadora jove que ha hagut de lluitar contra tot un seguit de dificultats internes, com l’aparició de l’amiant; externes com l’afectació al trànsit de vianants i moltes altres com ara la limitació de sobrecàrrega sobre el sostre del poliesportiu que va obligar a resoldre el pas de màquines o l’emmagatzematge de material. El treball es va desenvolupar amb professionalitat i rigor i amb un alt nivell de qualitat.

L’edifici de cristal·lització de sal vacuum per compressió mecànica a Súria va rebre la menció especial a la coordinació de seguretat i salut; doncs, es va valorar l’excel·lent treball de coordinació de seguretat en una obra de tipus industrial de gran complexitat tècnica. L’obra va ser executada per dues empreses d’àmbit internacional que han aportat nous punts de vista i protocols d’actuació en prevenció de seguretat que han enriquit la llarga experiència de l’equip de coordinació. Altres projectes amb menció especial en aquest àmbit són: la Reforma i ampliació de ‘La Rotonda’ a Barcelona i els nous equipaments a la fàbrica Alchemika a Barcelona.

En definitiva, la coordinació de seguretat i salut és una de les funcions més necessàries i decisives en tot procés constructiu. I l’aparellador és el professional més qualificat per desenvolupar-la.

Tria una formació amb àmplies perspectives de futur, estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.