thumb image
Quin és l’índex d’inserció laboral del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació?

L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) s’encarrega d’avaluar les sortides laborals de cadascun dels graus que s’imparteixen a Catalunya, enquestant als estudiants per comprovar si han aconseguit entrar al mercat laboral. Pel que fa al Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, l’índex d’inserció laboral se situa al 89,8%.

Dit d’una altra manera, 9 de cada 10 estudiants que van cursar els estudis des de 2014 fins ara han aconseguit treballar en el sector. A més, les dades són encara més espectaculars si tenim en compte que un 73,5% va trobar feina en menys de 3 mesos, fet que evidencia la forta demanda de professionals.

Mirada cap al futur

I és que l’arquitecte tècnic és una professió de present però també de futur. És l’única professió que intervé completament en totes les etapes de l’edificació i que jugarà un paper clau en la construcció de la ciutat del futur, integrant les noves tecnologies i utilitzant materials respectuosos amb el medi ambient.