INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA tracta les vostres dades personals que ens faciliteu i aquelles que siguin obtingudes de les vostres relacions amb nosaltres, les quals seran incorporades a un fitxer o fitxers, responsabilitat de El COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, i seran dedicades exclusivament a les finalitats relacionades amb la gestió de la vostra petició d’informació.

Així mateix, si marqueu les caselles següents, ens presteu el vostre consentiment exprés a :

• Que us proporcionem informació sobre altres activitats del CAATEEB, productes, serveis i esdeveniments que ofereix el Col·legi que considerem del vostre interès, consentint expressament a rebre-la per e-mail o per mitjans electrònics. 

• Que us proporcionem, per e-mail, informació comercial de tercers que puguin ser del vostre interès. 

• Podrem cedir les vostres dades a empreses del sector perquè us adrecin, per e-mail, informació comercial que pugui ser del vostre interès. 

Les dades es conservaran durant tot el període en què es mantingui la relació amb nosaltres, així com durant el termini de prescripció de les accions de responsabilitat per a l’exercici i/o defensa d’eventuals reclamacions.

Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d’acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.

Drets dels afectats: en cas necessari, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les dades, dirigint-vos per escrit o per correu electrònic i acompanyant còpia del document oficial que us identifiqui, al COL.LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA, amb domicili al carrer Bon Pastor, nº 5, Cp 08021, Barcelona, o enviant un e-mail a informacio@apabcn.cat, indicant en el sobre o en l’assumpte del missatge: Avís legal i de privacitat. També teniu dret a formular reclamació davant de l’autoritat de control, i a revocar el consentiment atorgat.

Altres dades d’interès:

Responsable: COL·LEGI D´APARELLADORS, ARQUITECTES TÈCNICS I ENGINYERS D´EDIFICACIÓ DE BARCELONA

CIF Q0875009C

Adreça C. Bon Pastor, 5. 08021 Barcelona. Espanya

Contacte informacio@apabcn.cat o tel. 93 240 20 60

Delegat de Protecció de Dades: Institut Qualitas d’Assessoria BCN, S.L.

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@apabcn.cat.

Legitimació: la base legal és el consentiment de l’interessat.

Destinataris: les vostres dades només podran ser comunicades a tercers en el supòsit que ho autoritzeu expressament, la qual cosa podrà ser necessària per a la contractació d’algun producte i/o servei a través nostre. Tanmateix, atesa la condició d’encarregada del tractament de dades de l’empresa Zip Zap Social PR SL, que gestiona el nostre web, us comuniquem que aquesta empresa pot tenir accés a les vostres dades, als exclusius efectes de gestionar la nostra pàgina web. En el mateix sentit, i exclusivament a efectes de la prestació del servei, us comuniquem l’accés a les dades per part de Dropbox i Google, ja que fem servir les seves aplicacions per a la prestació del servei.