El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació és una formació universitària que et permetrà viure una professió d’allò més polifacètica i que t’obrirà un ventall d’oportunitats laborals en el sector de la construcció i l’edificació.

No es pot edificar sense arquitectes tècnics ja que són peces clau en el cicle de vida d’un edifici, des de la seva planificació i construcció, participant activament en l’execució de l’obra, fins al manteniment i la rehabilitació per donar un altre ús a l’edificació original.

Es tracta d’una formació que t’obre moltes portes gràcies a la versatilitat, una qualitat molt valuosa avui dia. Les empreses no només busquen joves ben formats en el seu camp, sinó que també prefereixen optar per aquells que dominen més àrees i poden oferir un ventall més divers de capacitats.

Un arquitecte tècnic és tan versàtil com a imprescindible, ja que, en un projecte de construcció, exerceix funcions crucials i de màxima responsabilitat. És el director d’execució de les obres, i com a tal, dirigeix i controla tot el que es fa. Com a professional d’alt rang, les grans decisions de l’execució de l’obra passen per les seves mans.

Així doncs, estudiar el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació et permet optar a ocupar càrrecs de prestigi com el de director executiu d’obra, però també moltes altres posicions rellevants del món de la construcció i l’edificació, gràcies al gran nombre de possibilitats d’especialització existents. També, podràs intervenir de manera decisiva en la millora i preservació del medi ambient, millorant la qualitat de vida de les persones.

L’arquitecte tècnic és un ofici en el qual la paraula “estancament” no existeix, ja que sempre es pot reinventar, alhora que pot créixer professionalment de la mà dels avanços tecnològics. El progrés en les tècniques i instruments és constant i l’ús de les noves tecnologies està cada vegada més present com es pot percebre en la implementació del BIM o altres programaris nous.

A més, és un ofici compromès amb el medi ambient i que des de fa temps vetlla per unes edificacions sostenibles. De fet, l’arquitecte tècnic és una peça clau en aquest aspecte perquè les ciutats i els seus edificis són responsables del 41% de les emissions de CO2. Les noves normatives europees i estatals totes van en la mateixa línia, reduir les emissions buscant materials més sostenibles i millorant les certificacions energètiques.