Un Grau que t’assegurarà un futur en el camp de la construcció, l’arquitectura i l’urbanisme?

Estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació. Aquesta formació universitària et permetrà viure una professió d’allò més polifacètica que t’obrirà un ventall d’oportunitats laborals en què especialitzar-se.

Una titulació amb moltes sortides professionals de prestigi aquí i a d’altres països

El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació t’obre mil portes gràcies a la versatilitat de la professió, una qualitat molt valuosa avui dia. Les empreses no només busquen joves ben formats en el seu camp, sinó que també prefereixen optar per aquells que dominen més àrees i poden oferir un ventall més divers de capacitats.

A més, la Llei d’Ordenació de l’Edificació 38/1999 de 05 de novembre (LOE), atorga l’arquitecte tècnic atribucions que impliquen un reconeixement d’independència, diferencia i autonomia respecte a altres professionals intervinents en el procés constructiu, així com la seva intervenció obligatòria.

No es pot fer un edifici sense arquitectes tècnics ja que són peces clau en el cicle de vida d’un edifici, des de la seva construcció, participant activament en l’execució de l’obra, fins al manteniment i la rehabilitació i perquè així ho estableix la normativa vigent.

Un arquitecte tècnic és tan versàtil com imprescindible, ja que, en un projecte de construcció, duu a terme funcions crucials i de màxima responsabilitat. És el director d’execució de les obres, i com a tal, dirigeix i controla tot el que s’hi fa. Com a professional d’alt rang, les grans decisions de l’execució de l’obra passen per les seves mans.

Així doncs, estudiar el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació et permet optar a ocupar càrrecs de prestigi com el de director executiu d’obra, però també moltes altres posicions rellevants del món de la construcció i l’edificació, gràcies al gran nombre de possibilitats d’especialització que té. També, podràs intervenir de manera decisiva en la millora i preservació del medi ambient.

Els titulats poden encarar la seva carrera professional cap a tasques de direcció d’execució d’obres o bé desenvolupar-se com a economistes de la construcció (quantity surveyors). Coordinadors de seguretat i salut, project managers, caps d’obra, tècnics de rehabilitació i intervenció d’edificis, consultors d’estructures, especialistes en disseny, gestors urbanístics, docents i investigadors i un llarguíssim etcètera.

Així doncs, el Grau d’Arquitectura tècnica i Edificació és una carrera amb moltes sortides que permet combinar despatx i carrer i assegura tenir accés a una professió amb un índex d’atur molt reduït.

L’ofici d’arquitecte tècnic permet portar una vida dinàmica i reinventar-se constantment  ja que són moltes les sortides professionals que té. És una professió amb mil professions dins.

A més, aquestes especialitzacions gaudeixen d’un reconeixement internacional. Molts països reclamen aquests perfils que pot arribar a tenir un graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació. Un exemple d’això és el Quantity Surveyor, que és la persona encarregada de planificar el pressupost de projectes i negociar els diferents contractes que se’n deriven, fer el seguiment econòmic de les obres i assessorar als inversors en com optimitzar el seu projecte.

Per altra banda, hi ha moltes empreses estrangeres que s’instal·len aquí i reclamen arquitectes tècnics formats aquí. S’han adonat que, a Espanya, els graduats en Arquitectura Tècnica i Edificació tenen una formació més completa i transversal que en altres països on cada especialització és una carrera.

Les possibilitats professionals són molt àmplies, però també ho són els llocs de treball, ja que com a arquitecte tècnic es pot accedir a empreses d’índole molt diversa, així com a l’Administració. De fet, és notòria la presència d’arquitectes tècnics en les àrees d’urbanisme dels ajuntaments.

L’arquitecte tècnic és un ofici en què la paraula “estancament” no existeix, ja que sempre es pot reinventar, alhora que pot créixer professionalment de la mà dels avenços tecnològics. El progrés en les tècniques i instruments és constant i l’ús de les noves tecnologies hi és cada vegada més present com es pot percebre en la implementació de les apps.

Un ofici sempre a l’última i compromès amb la sostenibilitat

Aquest caràcter polièdric amb el gran nombre d’especialitzacions que té i que sigui una professió demandada en molts entorns diferents han ajudat al fet que el col·lectiu d’arquitectes tècnics hagi resistit la crisi immobiliària d’aquest país i que fins i tot n’hagi sortit reforçat.

A propòsit d’això, també hi ha tingut molt a veure que la feina d’arquitecte tècnic evoluciona constantment gràcies al fet que està molt lligada als avenços tecnològics que es van produint en el sector. Aquest fet esdevé una oportunitat constant de formar-se en nous models de treball, noves tecnologies, tècniques i eines que milloren el dia a dia de la professió. La d’arquitecte tècnic és, per tant, una professió sempre a l’última.

A més, és un ofici compromès amb el medi ambient i que des de fa temps vetlla per unes edificacions sostenibles. De fet, l’arquitecte tècnic és una peça cabdal en aquest aspecte perquè les ciutats i els seus edificis són responsables del 41% de les emissions de CO2. Un gran camp de treball per aprofitar.