ASSIGNATURES

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

 AssignaturesCrèdits
Primer Quadrimestre
ObligatòriaConstrucció I7.5
ObligatòriaExpressió Gràfica I9
ObligatòriaFonaments Matemàtics de l'Enginyeria en Edificació6
ObligatòriaMecànica9
Segon Quadrimestre
ObligatòriaEconomia de l'Empresa7.5
ObligatòriaEstadística Aplicada 6
ObligatòriaMaterials de Construcció I9
ObligatòriaSeguretat i Salut Laboral6
Tercer Quadrimestre
ObligatòriaConstrucció II3
ObligatòriaEstructures I6
ObligatòriaExpressió Gràfica II6
ObligatòriaInstal·lacions I6
ObligatòriaMaterials de Construcció II9
Quart Quadrimestre
ObligatòriaAixecaments i Replantejaments en l'Edificació6
ObligatòriaArquitectura, Construcció i Ciutat en la Història d'Occident6
ObligatòriaConstrucció III6
ObligatòriaDret a l'Edificació6
ObligatòriaInstal·lacions II6
Cinquè Quadrimestre
ObligatòriaConstrucció IV6
ObligatòriaEstructures II6
ObligatòriaExpressió Gràfica III6
ObligatòriaPeritacions i Taxacions 6
ObligatòriaPrevenció6
Sisè Quadrimestre
ObligatòriaConstrucció V4
ObligatòriaEstructures III6
ObligatòriaGestió Urbanística 5
ObligatòriaPressupostos i Control de Costos9
ObligatòriaQualitat a l'Edificació6
Setè Quadrimestre
OptativaAmpliació de Coneixements en l'Àmbit de l'Arquitectura i l'Edificació6
OptativaBIM3
OptativaComunicació i Negociació3
ObligatòriaConstrucció VI5
ObligatòriaConstrucció VII4
OptativaDeterminació de l'Activitat Professional Autònoma3
OptativaDiagnosi en Rehabilitació3
OptativaDiagnosi i Rehabilitació Energètica d'Edificis3
OptativaDiagnosis per a la Rehabilitació3
OptativaDimensionat, Manteniment i Gestió de Xarxes3
OptativaEdificació Bioclimàtica3
OptativaEdificació i Mediambient3
OptativaEdificació i Normativa3
OptativaEficiència Energètica 3
OptativaEmprenedoria i Innovació3
OptativaEnergia i Edificació3
OptativaEstudi Històric i Representació Gràfica per a la Rehabilitació3
OptativaEstudi Històric i Representació Gràfica per a la Rehabilitació 3
OptativaGaudí. Modernisme, Noucentisme, ... 3
OptativaIntroducció al Projecte d'Interior3
OptativaMaterials, Elements i Sistemes Sostenibles3
ObligatòriaPlanificació i Organització d'Obres9
OptativaPosada en Marxa de l'Activitat Professional3
OptativaProjecte de l'Espai Interior3
OptativaProjectes d'Adaptació i Canvi d'Ús de l'Edifici 3
OptativaProjectes d'Instal·lacions3
OptativaProjectes de Rehabilitació 3
OptativaProjectes de Rehabilitació 3
ObligatòriaProjectes I 4.5
OptativaRepresentació Virtual del Projecte Interior 3
Vuitè Quadrimestre
ObligatòriaProjectes II 4.5

Universitat de Lleida (UDL)

 AssignaturesCrèdits
Primer Semestre
Matèries Formació BàsicaFísica9
Matèries Formació BàsicaCàlcul i Estadística7.5
Matèries Formació BàsicaExpressió Gràfica 16
Matèries Formació BàsicaInformàtica6
Segon Semestre
Matèries Formació BàsicaMaterials 17.5
Matèries Formació BàsicaÀlgebra Lineal6
ObligatòriaExpressió Gràfica 26
Matèries Formació BàsicaInstal·lacions 16
Matèries Formació BàsicaHistòria de la Construcció6
Tercer Semestre
ObligatòriaMaterials 29
ObligatòriaInstal·lacions 26
ObligatòriaEstructures 16
ObligatòriaExpressió Gràfica 36
ObligatòriaEquips d'Obra, Instal·lacions i Mitjans Auxiliars6
Quart Semestre
ObligatòriaSistemes i Tipologies de la Construcció6
Matèries Formació BàsicaLegislació i Gestió Urbanística7.5
ObligatòriaEstructures 26
Matèries Formació BàsicaEconomia i Empresa7.5
Cinquè Semestre
ObligatòriaEstructures 36
ObligatòriaPlanificació, Programació i Control6
ObligatòriaPeritatges i Valoracions6
ObligatòriaTopografia i Replantejaments6
ObligatòriaPressupostos i Amidaments6
Sisè Semestre
ObligatòriaOrganització d'Obres6
ObligatòriaControl de Qualitat i Normativa6
ObligatòriaSeguretat i Salut9
ObligatòriaPatologia i Diagnosi6
OptativaActivitats d'universitat3
Setè Semestre
ObligatòriaPràctiques Tutelades15
OptativaOptativa 16
OptativaOptatica 26
OptativaOptativa 36
Vuitè Semestre
ObligatòriaTreball Final de Grau15
ObligatòriaOficina Tècnica9
OptativaActivitats d'universitat
(Matèria Transversal)
3
Optatives
Construcció Sostenible 1
Construcció Sostenible 2
Construcció Sostenible 3
Rehabilitació 1
Rehabilitació 2
Rehabilitació 3
Introduction to projects 1. Buildings.
Introduction to projects 2. Civil urban development.
Introduction to projects 3. Landscape.
Mobilitat 1
Mobilitat 2
Mobilitat 3

Universitat de Girona (UdG)

AssignaturesCrèdits
Primer Semestre
Fonaments de matemàtiques 16
Fonaments de Física 16
Expressió gràfica 16
Construcció 16
Geotècnia6
Segon Senestre
Fonaments de matemàtiques 26
Fonaments de materials6
Expressió gràfica 26
Construcció 26
Topografia i replantejos6
Tercer Semestre
Fonaments de Física 26
Expressió gràfica 36
Materials 16
Construcció 36
Aspectes legals de la contractació d'obres6
Quart Semestre
Empresa6
Estructures 16
Construcció 43
Materials 26
Història de la construcció3
Control de qualitat6
Cinquè Semestre
Construcció 56
Instal·lacions 16
Valoracions i taxacions3
Estructures 23
Amidaments i pressupostos 16
Organització, planificació i equips d'obra 16
Sisè Semestre
Construcció 63
Instal·lacions 26
Estructures 36
Dret en edificació3
Amidaments i pressupostos 26
Organització, planificació i equips d'obra 26
Setè Semestre
Patologia i rehabilitació3
Gestió de projectes i obres3
Anàlisi del procés constructiu3
Seguretat i Salut laboral6
Projectes tècnics9
Reconeixement acadèmic/Optatives6
Vuitè Semestre
Optatives/Pràctiques externes15
TFG15

La Salle (URL)

AssignaturesCrèdits
Primer Semestre
Expressió gràfica: Dibuix (6 Crèdits - Anual)6
Geometria descriptiva (9 Crèdits - Anual)9
Matemàtiques (9 Crèdits - Anual)9
Construcció I (6 Crèdits - Semestral)6
Eines informàtiques I (6 Crèdits - Semestral)6
Física (6 Crèdits - Semestral)6
Segon Senestre
Expressió gràfica: Dibuix (6 Crèdits - Anual)6
Geometria descriptiva (9 Crèdits - Anual)9
Matemàtiques (9 Crèdits - Anual)9
Anàlisi arquitectònic (12 Crèdits - Semestral)12
Història: Introducció a l'arquitectura (6 Crèdits - Semestral)6
Tercer Semestre
Construcció II (9 Crèdits - Anual)9
Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolis) (3 Crèdits - Anual)3
Introducció a les estructures (9 Crèdits - Anual)9
Empresa: agents del procés constructiu (6 Crèdits - Semestral)6
Física II. Instal·lacions integrades (6 Crèdits - Semestral)6
Química i geologia (6 Crèdits - Semestral)6
Quart Semestre
Construcció II (9 Crèdits - Anual)9
Equips d'obra, instal·lacions i mitjans (portafolis) (3 Crèdits - Anual)3
Introducció a les estructures (9 Crèdits - Anual)9
Arquitectura del segle XX (3 Crèdits - Semestral)3
Eines informàtiques II (6 Crèdits - Semestral)6
Expressió gràfica aplicada (6 Crèdits - Semestral)6
Legislació i normativa (6 Crèdits - Semestral)6
Cinquè Semestre
Estructures d'acer i formigó (9 Crèdits - Anual)9
Instal·lacions especials i de servei (9 Crèdits - Anual)9
Organització i control d'obres (12 Crèdits - Anual)12
Construcció III (6 Crèdits - Semestral)6
Materials: normativa i control (4 Crèdits - Semestral)4
Topografia (4 Crèdits - Semestral)4
Sisè Semestre
Estructures d'acer i formigó (9 Crèdits - Anual)9
Instal·lacions especials i de servei (9 Crèdits - Anual)9
Organització i control d'obres (12 Crèdits - Anual)12
Detalls constructius: definició, representació i interpreta. (4 Crèdits - Semestral)4
Gestió urbanística (6 Crèdits - Semestral)6
Idioma modern (3 Crèdits - Semestral)3
Setè Semestre
Projecte Final de Grau (12 Crèdits - Anual)12
Dret i administració en la construcció (4 Crèdits - Semestral)4
Economia aplicada. Peritacions, valoracions i taxacions (6 Crèdits - Semestral)6
Gestió de projectes (5 Crèdits - Semestral)5
Patologia, diagnosi i rehabilitació (6 Crèdits - Semestral)6
Vuitè Semestre
Projecte Final de Grau (12 Crèdits - Anual)12
Eines informàtiques III (costos i amidaments) (3 Crèdits - Semestral)3
Idioma modern avançat (3 Crèdits - Semestral)3
Pràctiques externes (6 Crèdits - Semestral)6
Seguretat i prevenció (6 Crèdits - Semestral)6
Sostenibilitat i energies renovables (6 Crèdits - Semestral)6