thumb image
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació, uns estudis amb un índex d’inserció laboral del 92% i bones perspectives de futur

Segons el darrer informe publicat per l’Agència de Qualitat de Catalunya (AQU) sobre la inserció laboral dels Graus universitaris 2017, el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació garanteix una incorporació al mercat laboral, pràcticament del 92%. Una xifra del tot positiva que indica una clara recuperació del sector, gràcies a l’aplicació de les noves tecnologies i la utilització de criteris d’eficiència energètica per construir ciutats intel·ligents i sostenibles.

En aquest informe s’han tingut en compte les dades de totes les universitats catalanes on s’imparteix el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació: la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Salle (Universitat Ramon Llull). A banda d’aquest excel·lent índex d’inserció laboral, el document també ha revelat altres dades interessants respecte a l’exercici de la professió de l’aparellador:

En primer lloc, es destaca la velocitat en trobar la primera feina que en un 73’4% dels graduats i graduades és només de 3 mesos. Quant a la tipologia de feina, el 85’5% és a jornada completa i els guanys bruts mensuals, a partir del primer any, són de 1.745 €. De fet els percentatges dels ingressos es distribueixen de la següent manera: 40’7% dos mileuristes, 30’7% més de dos mileuristes, 28’7% mileuristes. Entre les principals funcions desenvolupades pels aparelladors, en el seu dia a dia professional, cal destacar: les de tècnic de suport en un 64’7% dels casos i les  funcions de direcció en un 46%. A més, les valoracions d’aquests estudis són ben favorables respecte a la mitjana de tots els Graus. Sobretot pel que fa a la inserció laboral, essent superior en 9,4 punts i quant a l’horari en jornada completa, també supera a la resta en 8,8 punts.

En definitiva, tal com mostra l’informe d’inserció laboral de graus 2017 de l’AQU, la professió de l’aparellador es caracteritza pel seu bon estat de salut; doncs, es tracta d’una ocupació amb una òptima retribució que requereix un perfil professional qualificat. A més, la feina d’arquitecte tècnic evoluciona constantment, gràcies al fet que està molt lligada als avenços tecnològics que es van produint en el sector i al respecte pel medi ambient. Això suposa una oportunitat constant de formar-se en nous models de treball, noves tecnologies, tècniques i eines que milloren el dia a dia de la professió.

Per tot plegat, es pot afirmar que el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació és una titulació amb molt de present i de futur. Matricula’t!