thumb image
Per què estudiar el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació?

Vols estudiar i participar activament en la construcció de les ciutats del futur? El Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació t’ofereix una formació especialitzada i de qualitat sobre tot el procés de l’edificació, amb una especial atenció a les noves tecnologies i incorporant nous materials i processos per aconseguir una edificació més sostenible.

L’arquitecte tècnic també és una professió dedicada a millorar la qualitat de vida de les persones. A Europa les edificacions existents són bastant antigues, així que mitjançant la rehabilitació és possible modernitzar les llars i actualitzar-les als temps actuals, aprofitant les virtuts de les noves tecnologies. Es tracta d’una professió molt versàtil, que intervé en totes les etapes del cercle de l’edificació.

Tot sobre els materials

Una de les altres característiques del Grau és que l’arquitecte tècnic ha de conèixer totes les propietats dels materials, per tal d’identificar i definir quin material utilitzar en cada moment. En aquest sentit, també podràs aprendre com la nanotecnologia pot modificar certes superfícies perquè siguin més resistents al foc i a l’aigua.

A més, el Grau té una àmplia varietat de sortides laborals en un sector amb molt creixement, motiu per estudiar aquesta titulació.