thumb image
El paper fonamental de l’aparellador en la construcció d’edificis eficients energèticament. Un exemple: l’Edifici Heidelberg d’Alemanya, el complex residencial Passivhaus més gran del món

La tasca de l’aparellador és clau per facilitar un major confort en la vida de les persones i alhora, treballar en mesures d’estalvi energètic que afavoreixin una gestió i consum responsables dels recursos naturals. Actualment, arreu del món, trobem construccions adaptades al clima i als recursos que ofereix l’entorn, garantint comoditat i una major eficiència energètica. En aquest context, un dels estàndards a destacar és el del Passivhaus, un model que optimitza els recursos per reduir al mínim el consum d’energia, que pot arribar a estalviar fins a un 90% la demanda d’energia en calefacció i refrigeració en comparació amb altres edificis convencionals.

A més, l’aplicació d’aquest estàndard no suposa l’ús d’un tipus de producte, material o estil arquitectònic específics, sinó l’optimització de les condicions geogràfiques i climàtiques  existents a través de tècniques passives, com una orientació correcta de les finestres per aprofitar la calor del sol quan estan tancades i la ventilació natural en obrir-les o posar proteccions solars que impedeixin un sobreescalfament a l’estiu, entre altres.

A Alemanya s’aixecarà l’Edifici Heidelberg Village, el complex residencial Passivhaus més gran del món amb un total de 6.100 metres quadrats amb capacitat per a 162 habitatges. En aquesta edificació s’ha comptat amb un equip de professionals que han optimitzat els recursos fins a l’últim detall. Tant els terrats com l’exterior del residencial han adoptat el concepte de bosc-vertical i estaran folrats de vegetació. Aquestes mesures produeixen una millor qualitat d’aire de la zona i a més, les plantes contribueixen a una millor aclimatació dels habitatges en absorbir part de la calor de sol.

D’altra banda, les parets exteriors del complex estaran recobertes de panells solars, que a part de recollir aquesta energia, proporcionaran una ombra extra als edificis, reduint així la incidència del sol i amb això la calor que dels seus raigs deriva. Per tant, es combinen mesures més innovadores com els panells fotovoltaics i d’altres, més tradicionals, com l’ús de l’ombra. A més, Heidelberg Village comptarà amb sensors d’aire i ventiladors que s’activaran automàticament si la qualitat de l’aire disminueix. Tot pensat i dissenyat per oferir totes les comoditats necessàries als habitants, mentre es té cura  del medi ambient.

Sens dubte, l’estalvi, l’eficiència i la sostenibilitat són tres aspectes crucials que tot projecte de construcció ha de tenir present per progressar cap a models del futur. I en això, l’aparellador hi juga un paper clau.