thumb image
El gestor energètic, una sortida professional de futur, emmarcada en l’àmbit de la sostenibilitat

En el marc de la darrera edició del Construjove 2017, es van posar sobre la taula les sortides professionals amb futur dels aparelladors relacionades amb la sostenibilitat energètica, el BIM o el management de la construcció, entre altres. En aquesta ocasió, ens centrarem en l’àmbit de la sostenibilitat energètica. En aquest sentit, cal destacar la intervenció d’Òscar Subirats, Energy Manager de COMSA, que va reflexionar sobre l’energia i l’impacte ambiental dels edificis, destacant que representen el 32% consum energètic estatal. Per tant, el sector de la construcció ha d’evolucionar necessàriament cap a l’eficiència energètica, prioritzant els edificis Passivhaus i el compliment de la prescripció de la normativa europea adreçada a la construcció d’edificis amb un consum energètic gairebé nul del 31 de desembre de 2020.

En tot aquest procediment, és essencial la integració de les energies renovables i la utilització de les noves tecnologies com la domòtica per garantir edificis amb certificacions ambientals BREEAM i el LEED, és a dir, construccions més respectuoses amb l’entorn. En aquest context, emergeix amb força la figura professional del gestor energètic com el responsable d’optimitzar el funcionament d’un edifici, millorant el seu comportament energètic i reduint el seu impacte mediambiental.

A grans trets, el gestor energètic haurà de realitzar un seguiment anual de l’edifici en qüestió per: definir els  consums específics d’energia primària i d’energia final i les seves emissions de CO2; establir els indicadors d’eficiència energètica de l’edifici per a l’any a què es refereixen els consums; indicar el sistema de tarifació i els preus de facturació de l’energia; proposar  millores d’eficiència energètica i mesures de millora a curt, mig i llarg termini.

Així doncs, el gestor energètic és l’encarregat de les tasques relacionades amb el subministrament i el consum energètic d’un edifici i especialment de realitzar accions per fomentar l’ús eficient i l’estalvi d’energia per ajustar el consum i també, d’intentar cobrir-lo amb energies renovables o més netes.

Sens dubte, la figura del gestor energètic s’anirà imposant de mica en mica a la nostra societat. Es tracta d’un professional que anirà  adquirint cada vegada més importància per tal de garantir edificacions i ciutats més sostenibles i intel·ligents (Smart Cities). En tot aquest procés, l’aparellador pot jugar un paper clau, ja que, disposa dels coneixements necessaris per posar els fonaments de ciutats més sostenibles i eficients energèticament.

 

Tria una professió de futur; estudiant el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.