thumb image
El Facility Manager, un professional versàtil i en alça en l’àmbit de l’arquitectura tècnica

Un dels perfils professionals que creix amb força en l’àmbit de l’arquitectura tècnica és el del Facility Manager, un professional versàtil que aconsegueix rendibilitzar qualsevol edifici i reduir els costos. En el marc de la darrera edició del Construjove, Joan Serra, Building Services de Puig, va definir les principals tasques d’aquesta figura professional. En primer lloc, va destacar que es tracta d’un gestor d’instal·lacions que intervé a totes les fases del cicle de vida d’un edifici, encarregant-se de gestionar l’equipament, el manteniment i els serveis, entre moltes altres qüestions.

Actualment, es tracta d’un professional present als grans complexos empresarials, a la banca, entitats financeres, empreses del sector públic i privat… Però, de mica en mica s’anirà estenent; doncs, la seva tasca esdevé fonamental per rendibilitzar qualsevol tipus d’edifici o empresa. Però, quines són les seves principals funcions?:

  • La gestió de serveis. El Facility Manager s’encarrega de mantenir operatiu l’edifici amb el manteniment de sistemes com climatització, gas, electricitat o aigua. I d’altra banda, la gestió dels serveis no relacionats amb l’edifici; sinó amb els usuaris: seguretat, prevenció de riscos laborals, serveis de neteja, càtering, jardineria, etc. En aquest tipus de gestions, haurà de responsabilitzar-se, també de les incidències i de les peticions dels usuaris.
  • La gestió d’espais i entorns de treball. Amb l’objectiu de proveir un adequat i optimitzat ús de l’espai interior, amb la planificació d’espais, gestió immobiliària, programació dels canvis de distribució, etc. També, s’engloben, en aquest apartat, les funcions de gestió relacionades amb la supervisió i gestió de projectes a realitzar en un edifici com: els trasllats, renovacions, entre altres aspectes.
  • La gestió de la sostenibilitat i bioclimatisme. Gestió del medi ambient, tenint en compte els procediments i les normes específiques de l’empresa. Formen part d’aquest tipus d’activitats: el desenvolupament d’una política mediambiental, l’aplicació de sistemes de control energètic de l’edifici com l’Energy Management System (EMS), la gestió energètica i la gestió de residus. Per tant, milloren la sostenibilitat de l’organització i de l’eficiència de les activitats i dels processos de gestió d’immobles.
  • El manteniment de l’edifici. El Facility Manager és el responsable del correcte funcionament dels serveis, però també, de la seva conservació i manteniment. Actualment, els sistemes de control remot o la utilització de noves metodologies com el BIM faciliten la tasca diària d’aquest professional, permetent que garanteixi un bon manteniment de totes les instal·lacions i serveis dels edificis, encarregant-se també, de la gestió legal i el compliment normatiu (normativa d’incendis, legionel·la, etc.).

Finalment, cal destacar que el Facility Manager també pot desenvolupar tasques de planificació i elecció d’activitats en les rehabilitacions. Sobretot en l’elecció de les alternatives que es poden contemplar en un projecte de rehabilitació, a partir de criteris operatius i econòmics.

En definitiva, tal com es va demostrar al Construjove, el Facility Manager és un professional multi-tasking amb una gran projecció i creixement en l’àmbit internacional. Estudia el Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació i opta a professions amb un gran potencial i futur.