thumb image
El Construjove 2017 mostra les excel·lents perspectives de futur del sector de l’arquitectura i l’edificació. Vine a descobrir-les!

El pròxim dimarts 28 de novembre, no et pots perdre la nova edició del Construjove 2017, una jornada organitzada pel CAATEEB que mostrarà els reptes i les excel·lents perspectives de futur d’aquest sector.

Precisament, l’edició d’enguany se centrarà a presentar les oportunitats laborals amb més projecció de futur i a analitzar les noves tendències que estan incidint en el món professional. Un dels àmbits que s’abordarà serà el de la sostenibilitat energètica, una àrea en la qual, l’aparellador juga un paper clau, doncs, és qui controla de principi a fi el projecte de construcció. És a dir, els materials, les estratègies solars passives, les instal·lacions energèticament eficients amb l’aprofitament actiu de les energies renovables, la mínima producció de residus i posterior tractament, els sistemes de control, regulació i gestió centralitzada, les infraestructures de telecomunicacions, els sistemes domòtics, l’automatització i amortització de les instal·lacions, etc.

També, es posaran sobre la taula noves figures professionals com les del Facility management, un professional versàtil que aconsegueix millorar el rendiment i reduir els costos de les empreses de manera molt significativa. Algunes de les seves funcions són coordinar els projectes de construcció, renovació o reubicació d’una companyia, així com, la contractació de tots els productes i serveis relacionats amb el correcte funcionament de les instal·lacions, conservació i manteniment d’instal·lacions, neteja, recepció, càtering, seguretat… D’altra banda, el Quantity Surveyor, conegut com l’economista de la construcció. Es tracta d’un perfil professional molt demandat; doncs, és l’encarregat de planificar el pressupost de projectes i negociar els diferents contractes que se’n deriven; fent el seguiment econòmic de les obres i assessorant els inversors en l’optimització del seu projecte.

Altres posicions laborals que es presentaran durant el Construjove seran les del Bim Manager, l’encarregat de coordinar i administrar tot el procés BIM en un o diversos projectes i el Management en Construcció, el responsable del disseny, redacció, planificació i execució dels projectes. També, dirigeix, gestiona i coordina des de la fase de disseny fins a la fase d’execució, garantint l’obertura en temps, cost i qualitat. Finalment, també es farà esment a ocupacions més tradicionals del sector com les de Cap d’obra, encarregat de planificar, coordinar i supervisar l’execució de les obres que l’empresa constructora/contractista li ha assignat, seguint les directrius de la direcció facultativa. També, duu a terme el seguiment i les correccions necessàries per garantir la qualitat de l’obra i el Taxador, qui determina el valor de qualsevol tipus d’edificació.

Tot plegat ens mostra que la professió de l’arquitecte tècnic és molt versàtil, amb moltes especialitzacions i molt bones perspectives laborals. Vine a informar-te de tot el potencial d’aquest ofici a la propera edició del Construjove. Més informació en aquest enllaç.