thumb image
Cap a l’edificació del futur amb les noves tecnologies

L’arquitecte tècnic serà qui protagonitzarà una nova revolució en el món de la construcció.  La manera que tenim d’entendre l’edificació i la planificació de ciutats està canviant totalment gràcies a les noves tecnologies, que ajuden a automatitzar processos i a millorar la distribució dels recursos.

Un dels avantatges és que tots els actors que participen en el procés de creació estiguin connectats i puguin compartir la informació. Potser l’exemple més clar és el software Building Information Modeling (BIM), que permet una visualització en tres dimensions de tots els elements de l’edificació per tal de poder enregistrar el cicle de vida del projecte i detectar errors que puguin aparèixer.

A més la tecnologia d’internet de les coses (Internet of things) també jugarà un paper clau sobretot en la gestió i control d’infraestructures i edificis. La domòtica, els sistemes BMS (Building Management Systems), construccions intel·ligents, el Big Data… una llarga llista de noves tecnologies amb una característica comuna, millorar la qualitat de vida de les persones.

Els estudiants del Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació seran els protagonistes d’aquests canvis, una professió de present i de futur que serà clau en els pròxims anys. Tant és així, que el mercat laboral ja està incrementant la demanda de professionals, i l’índex d’inserció laboral del grau segueix en augment.