La presència del nostre col·lectiu en les empreses que intervenen en aquesta fase és indiscutible: constructores, promotores, despatxos d’arquitectura i enginyeria, com ho és també en les empreses industrials i de fabricació de materials. Fins a l’arribada del procés de Bolonya, les possibilitats de desenvolupament professional cap a posicions directives en l’empresa eren minvades per ser una titulació de grau mitjà. El canvi a titulació de grau trenca el sostre que fins ara dificultava l’accés a posicions més altes, especialment en les grans empreses.

Pel que fa a la rehabilitació i reforma d’edificis, el reconeixement del nostre col·lectiu en aquest àmbit de l’edificació és cada vegada més valorat pel sector i la societat. Així, comunitats de propietaris i particulars s’adrecen cada vegada més als aparelladors per al desenvolupament d’aquest tipus d’encàrrecs com a tècnic expert. El mateix passa en altres àmbits com la reforma de locals i edificis comercials o el retail que destaca com un àmbit emergent. I també en la construcció efímera com ara estands de fires i esdeveniments. I fins i tot, activitats considerades d’altres sectors, com l’escenografia o l’arqueologia. Les oportunitats en aquest àmbit són nombroses, tenint en compte, sobretot, aquelles en què l’arquitecte tècnic pot realitzar com a tècnic únic totes les funcions tècniques necessàries ja sigui el projecte d’obres i d’activitats, la direcció d’execució, inspeccions, diagnosi o consultoria.

Finalment, l’arquitecte tècnic té un bon posicionament com a tècnic expert en enderrocs i desconstrucció d’edificis. És un sector en el qual entra en joc la gestió de residus i el reciclatge que poden generar noves oportunitats. Una major sensibilitat social així com l’estricta regulació legal relacionada amb la gestió i recuperació de residus obren nous nínxols de mercat per als professionals i per al sector en general.